Listopad 2015

Rozliczanie transkacji finansowych w walucie obcej

Prowadzenie działalności gospodarczej to oprócz zaangażowania w pozyskiwanie odbiorców dla swoich towarów i usług, także wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych, opłacanie składek ZUS, prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność przedsiębiorcy podlega kontrolom, w których w pierwszej kolejności sprawdza się prawidłowość prowadzonej księgi rachunkowej, która jest sprawdzana pod względem rzetelności. Częste zmiany w przepisach podatkowych, możliwość dowolnej interpretacji źle napisanych ustaw przez kontrolerów skarbowych to...