Pieniądz

Doradztwo prawne
Opublikowany przez: Jarosław Kuna | Tagi: biznes, finanse, kancelaria, księgowość, pieniądz, prawo | Data: 2016-07-05

przestrzegać, jest o wiele, wiele więcej. Zliczyć je wszystkie trudno, a wymienienie ich, byłoby chyba niemożliwe. Co to oznacza? Oznacza to to, że osoba, która prowadzi własną firmę, musi przestrzegać wielu praw i zapisów różnych kodeksów. Z pomocą dla takiej

Opublikowany przez: | Tagi: | Data:

Rozliczanie transkacji finansowych w walucie obcej

podatkowych, możliwość dowolnej interpretacji źle napisanych ustaw przez kontrolerów skarbowych to duży problem osób prowadzących działalność gospodarczą. Przykładem mogą być rozliczenia z klientami zagranicznymi dokonywane w walutach obcych. Rozliczenia z kontrahentem dokonywane w walucie innej niż złoty są przyczyną powstania różnic kursowych, które wpływają na wysokość przychodów lub kosztów. zarówno w podatku dochodowym, jak i VAT. Wynikają one z różnicy